Home » Gramatyka » Podstawy » Przyimki miejsca

Przyimki miejsca niemiecki

W tej lekcji dowiesz się najważniejszych informacji o przyimkach miejsca w języku niemieckim. Na końcu znajdziesz kilka ćwiczeń na przyimki miejsca. Chcesz uczyć się dalszych tematów z gramatyki niemieckiej ? Ta lekcja jest częścią kursu  Gramatyka A1/A2.

A jeśli chcesz  błyskawicznie zrozumieć najważniejsze zasady gramatyki i zacząć mówić po niemiecku  to zajrzyj do mojego power e-booka, który pomógł już ponad 1000 osobom poczuć się pewnie w języku niemieckim. 🇩🇪 🔥 Dowiedz się więcej tutaj.

Przyimki miejsca niemiecki – po co są?

Przykład na przyimki miejsca w niemieckim
Przyimki miejsca określają, gdzie coś się znajduje, skąd jest lub dokąd zmierza.

Przyimki miejsca określają miejsce lub ruch. Dzięki przyimkom miejsca można zatem opisać skąd (woher) coś jest, gdzie (wo) coś jest lub dokąd (wohin) coś zmierza. Po przyimkach używa się z reguły jednego z przypadków niemieckichDativ lub Akkusativ, a rzadziej Genitiv:

Przyimki miejsca, które łączą się  z Dativem

Rzeczownik, który jest po tych przyimkach, jest zawsze w Dativie:

 • ab/ od: „Ich esse keine Süßigkeiten ab dem nächsten Monat.”
 • aus/ z: „Ich gehe früh aus dem Haus.”
 • bei/ przy: „Ich wohne bei meiner Mutter.”
 • gegenüber/ naprzeciw: „Er steht gegenüber dem Haus.”
 • nach/ do: „Ich gehe nach Hause.”
 • zu/ do: „Kommst du zu mir?”
 • von/ od: „Ich komme gerade von meinen Eltern.”

Przyimki miejsca, które łączą z Akkusativem

Rzeczownik, który jest po tych przyimkach, jest zawsze w Akkusativie :

 • bis/ do: „Ich will bis ans Ende der Welt fahren.”
 • durch/ przez: „Ich fahre durch den Tunnel.”
 • entlang/ wzdłuż: „Gehen  Sie den Weg entlang.”
 • gegen/ przeciw: „Ich bin gegen eine Wand gelaufen.”
 • um/ wokół : „Alle sitzen um den Tisch.”

Przyimki miejsca, które łączą się  z Akkusativem lub Dativem (Wechselpräpositionen)

Są jeszcze przyimki miejsca, które mogą łączyć się albo z Dativem, albo z Akkusativem (Wechselpräpositionen). Oto one:

przyimki miejsca

Wyjątkiem jest przyimek „bei”, który łączy się tylko z Dativem.

Kiedy Wechselpräpositionen łączą się z Dativem, a kiedy z Akkusativem?

Jeżeli dzięki przyimkowi określamy „gdzie” coś się znajduje i wyrażamy bezruch, wtedy stosujemy Dativ (celownik)

Jeżeli dzięki przyimkowi określamy „dokąd” coś się przemieszcza i wyrażamy ruch od A do B, wtedy stosujemy Akkusativ (biernik)

Na przykład:

 • „Ich sitze in dem Sessel.”/ Siedzę w fotelu. (siedzę i się nigdzie nie przemieszczam, jest bezruch, więc po „in”  Dativ)
 • „Ich setze mich in den Sessel.”/ Siadam na fotel. (przemieszczam się – z pozycji stojącej do siedzącej, jest ruch,  więc po „in”  Akkusativ)

To teraz trochę przykładów. W tabelce poniżej widzisz Wechselpräpositionen w akcji – raz z Dativ, a raz z Akkusativ.

Przyimek+ Akkusativ (dokąd?)+ Dativ (gdzie?)
anIch gehe an den Strand.Ich spiele am Strand.
aufIch springe auf die Couch. Ich sitze auf der Couch.
hinterSie rennt hinter den Baum. Sie steht hinter dem Baum.
inIch gehe in die Wohnung.Ich wohne in der Wohnung.
nebenStell den Tisch neben mich. Der Tisch steht neben mir.
überIch hänge das Bild über die Couch. Das Bild hängt über der Couch.
unterKomm unter die Decke. Ich liege unter der Decke.
vorIch fahre vor das Haus.Ich warte vor dem Haus.
zwischenIch stecke den Zettel zwischen die Buchseiten. Der Zettel steckt zwischen den Buchseiten.

„Z tym e-bookiem nie da się nie zrozumieć gramatyki!” -to jeden z setek Waszych komentarzy.♥ Ty też możesz w końcu ogarnąć gramatykę – szybciej i przyjemniej, niż Ci się wydaje.  ➭ Kliknij tutaj i rozhulaj Twój niemiecki! 

„Sitzen” czy „setzen”?

Jest grupa czasowników, które pomimo, że wyglądają bardzo podobnie, wyrażają co innego.

Na przykład czasowniki „legen” i „liegen”. „Legen” oznacza „kłaść” i wyraża tym samym ruch od A do B, natomiast „liegen” oznacza „leżeć” i opisuje tym samym stan/ bezruch.

Dlatego po „legen” używa się Akkusativ (ruch), a po „liegen” Dativ (bezruch). Na przykład:

 • „Ich liege auf der Couch.” (Dativ)
 • „Ich lege mich auf die Couch.” (Akkusativ)

Czasowniki, po których przyimki łączą się z Akkusativem to: setzen, stellen, legen, hängen, stecken. Te czasowniki są regularne, wyrażają ruch oraz  wymagają dopełnienia w Akkusativ.

Czasowniki po których przyimki łączą się z Dativem to: sitzen, stehen, liegen, hängen, stecken. Te czasowniki są nieregularne, opisują stan  oraz  wymagają dopełnienia w Dativ.

pies siadajacy na fotel jako przyklad akkusativu i pies siedzacu na fotelu jak prykladn dativu

Na przykład:

 • „Ich lege das Buch auf den Tisch. „ALE: „Das Buch liegt auf dem Tisch.”
 • „Er setzt das Kind auf den Stuhl.” ALE: „Das Kind sitzt auf dem Stuhl.”
 • „Ich hänge das Bild auf die Wand.” ALE: „Das Bild hängt auf der Wand.”

„Zu” vs. „nach” – jaka jest różnica? 

“Zu” i “nach” oznaczają to samo i wyrażają, że zmierza się w jakimś kierunku . “Nach” używa się jednak przy kontynentach, państwach bez rodzajników, miastach i regionach, kierunkach.

“Zu” używa się przy osobach, nazwach miejsc z rodzajnikami, czynnościach. Na przykład:

 • „Ich fahre nach Deutschland.”
 • „Ich gehe zu dir.”
 • „Wollen wir nach Asien fliegen?”
 • „Ich gehe zum Friseur/ zum Chef/ zum Arzt.”
 • „Gehst du zum Essen?”
 • „Fahren Sie nach Osten/ links.”

„Nach” vs. „in” – jaka jest różnica? 

Przyimki „nach” i „in” też wyrażają kierunek – „in” oznacza „w”, ale czasem właśnie też „do”.

Jeżeli kraj/ region jest z rodzajnikiem określonym, wtedy używa się “in”. Jeżeli kraj/ region jest bez rodzajnika, używa się „nach”:

przyimki miejsca w niemieckim

„Aus” vs. „von” – jaka jest różnica?

Przyimkami „aus” i „von” wyraża się, że przybywa się z danego punktu/ miejsca. Przy krajach, miastach lub budynkach używa się “aus”. Mówiąc o osobach lub czynnościach używa się “von”. Na przykład:

 • „Ich komme gerade von meinen Eltern.”
 • „Ich komme vom Einkaufen.”
 • „Er kommt vom Friseur.”
 • „Sie kommt aus Berlin.”
 • „Sie kommen aus Deutschland.”

Przyimki z rodzajnikami

Przyimki miejsca bardzo często „ściągają” się z rodzajnikami, które po nich występują i tworzą coś takiego:

Przyimek + rodzajnik=
an + dem am
an + dasans
in + dem im
zu + der zur
zu + dem zum
auf + das aufs
bei + dem beim
von + dem vom

Chcesz poznać tez inne ważne przyimki w niemieckim? Kliknij tutaj: Przyimki czasu w języku niemieckim.

Przyimki miejsca – podsumowanie

 • Przyimki miejsca w niemieckim łączą się z Dativem lub z Akkusativem lub wymiennie z dwoma przypadkami (Wechselpräpositionen)
 •  Jeżeli dzięki przyimkowi określamy „gdzie” coś się znajduje, wtedy rzeczownik po przyimku jest w Dative
 • Jeżeli dzięki przyimkowi określamy „dokąd” coś się przemieszcza, wtedy rzeczownik po przyimku jest w Akkusativie

Ćwiczenia na przyimki miejsca

Tutaj możesz rozwiązać kilka interaktywnych ćwiczeń na przyimki miejsca w niemieckim.

Wasze najczęściej zadawane pytania o przyimki miejsca

Jakie są przyimki miejsca w niemieckim?

Przykładowe przyimki miejsca (gdzie? skąd? dokąd? itp.) w niemieckim to: nach (do), zu (do), aus (z), von (od), bis (do), entlang (wzdłuż), neben (obok), hinter (za), vor (przed), unter (pod), über (nad), auf (na), zwischen (pomiędzy), in (w), np. Ich gehe nach Hause.

Które przyimki miejsca łączą się z Dativem?

Przyimki, po których rzeczownik jest w celowniku (Dativ) to: ab (od), aus (z), bei (przy), gegenüber (naprzeciw), nach (do), zu (do), von (od) np. Er steht gegenüber dem Haus. Jeśli mówimy, gdzie się coś znajduje (w bezruchu), to przyimki: neben (obok), hinter (za), vor (przed), unter (pod), über (nad), auf (na), zwischen (pomiędzy), in (w), an (przy) łączą się z Dativem, np. Er sitzt hinter dem Schrank (On siedzi za szafą.)

Które przyimki miejsca łączą się z Akkusativem?

Przyimki, po których rzeczownik jest w bierniku (Akkusativ) to: bis (do), durch (przez), entlang (wzdłuż), gegen (przeciw), um (wokół), np. Alle sitzen um den Tisch. Jeśli mówimy, że coś się przemieszcza (w ruchu), to przyimki: neben (obok), hinter (za), vor (przed), unter (pod), über (nad), auf (na), zwischen (pomiędzy), in (w), an (przy) łączą się z Akkusativem, np. Er setzt sich hinter den Schrank. (On siada za szafą.)

Problem z gramatyką niemiecką?

Z moim innowacyjnym Kursem Mistrza Gramatyki zrozumiesz gramatykę tak szybko i prosto, jak nigdy dotąd. 

Anna
Print Friendly, PDF & Email
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,40 out of 5)
Loading...