Home » Gramatyka » Średniozaawansowany » Partykuły „hin” i „her”

Partykuły „hin” i „her”

Partykuły „hin” i „her” musisz poznać obowiązkowo – dzięki nim wskażesz komuś konkretny kierunek. W tej lekcji dowiesz się, dlaczego jeszcze partykuły „hin” i „her” są w języku niemieckim tak często używane.

Nauczysz się używać ich w zdaniu, a na końcu znajdziesz ćwiczenia na partykuły „hin” i „her”.

A jeśli chcesz  błyskawicznie zrozumieć najważniejsze zasady gramatyki i zacząć mówić po niemiecku  to zajrzyj do mojego power e-booka, który pomógł już ponad 1000 osobom poczuć się pewnie w języku niemieckim. 🇩🇪 🔥 Dowiedz się więcej tutaj.

Partykuły „hin” i „her” – Co oznaczają i dlaczego musisz je poznać?

jak używać partykuł hin i her w niemieckim
Partykuły „hin” i „her” to słówka, dzięki którym wskażesz kierunek przemieszczania się.

Pamiętasz, co to są partykuły (Partikeln)? To takie krótkie słówka, które pozwalają modyfikować wypowiedź np. wzmacniając ją („Komm doch endlich! / „Chodźże w końcu!”). „Hin” (tam) i „her” (tu, tutaj) to także partykuły – spełniają one jednak trochę inną funkcję niż pozostałe: wskazują kierunek jakiejś czynności, np.:

 • „Wohin gehst du?“ / „Dokąd idziesz?“
 • „Ich gehe ins Kino. Gehst du auch hin?“ / „Idę do kina. Idziesz też (tam)?“ (kierunek od mówiącego do innego miejsca)
 • „Ich fahre hin und zurück.“ / „Jadę tam i z powrotem.“
 • „Woher kommst du?” / „Skąd jesteś / skąd pochodzisz?”
 • „Komm mal bitte her!” / „Chodź tutaj proszę!“ (kierunek do mówiącego)

Jak widzisz, całkiem przydatne są te partykuły „hin” i „her”. Tylko jak je użyć w zdaniu? O tym już za chwilę.

Uwaga
Pewnie często usłyszysz pytanieWo gehst du hin?” zamiast „Wohin gehst du?” lub „Wo kommst du her?” zamiast „Woher kommst Du?“ – w języku potocznym często rozdziela sięwohin“ i „woher“ właśnie w ten sposób.  

Jak ich prawidłowo używać?

Partykuły „hin” i „her” spotkasz bardzo często w języku niemieckim. Mogą one występować w zdaniu na różne sposoby:

# „hin” i „her” z czasownikami

„Hin” i „her” są często przedrostkami w czasownikach rozdzielnie złożonych (przedrostek idzie zawsze na koniec zdania), np.:

 • sich hinlegen – „Ich lege mich kurz hin.“ / „Położę się na trochę.”
 • hinlaufen – „Es gab einen Unfall – lauf bitte schnell hin!“ / „Wydarzył się wypadek – biegnij tam proszę szybko!“
 • sich hinsetzen – „Setz dich hin!“ / „Usiądź!“
 • herkommen – „Kommst du mal bitte her?“ / „Przyjdziesz tu proszę?“
 • hergeben – „Gib mir die Jacke her!“ / „Daj mi tą kurtkę!“

# „hin” i „her” z przyimkami

„Hin” i „her” często łączą się też z przyimkami:

 • hinauf”– „herauf” / „w górę, do góry”
 • hinein” – „herein” / „do środka, do wewnątrz”
 • hinunter” – „herunter” / „w dół, na dół”
 • hinaus” – „heraus” / „na zewnątrz”
 • hinüber – herüber” / „na drugą stronę”

Przykłady:

 • „Ich bin im Dachgeschoss! Komm herauf!” / „Jestem na poddaszu! Chodź do góry!” („herauf” a nie „hinauf”, bo ktoś ma przyjść w kierunku osoby mówiącej)
 • „Ich bin im Keller! Komm herunter!“ / „Jestem w piwnicy! Chodź na dół!”

Partykuły „hin” i „her” - użycie

Uwaga
Pewnie słyszałeś już nieraz np. „Komm rein!” albo „Ich gehe runter.“ „Rein“ i „runter“ są to skróty od „hinein / herein“ (=rein) i „hinunter / herunter“ (=runter), które są często używane w języku mówionym. Dotyczy to też pozostałych form, czyli: „hinauf / herauf” = „rauf”, „hinaus / heraus“ = „raus“, „hinüber / herüber“ = „rüber“.  

# „hin” i „her” z przyimkami i czasownikami

Nierzadko partykuły „hin” i „her” występują w połączeniu i z przyimkiem i z czasownikiem (hin/her + przyimek oddzielają się i idą na koniec zdania), np.:

 • hineingehen – „Gehen wir ins Haus hinein?“ / „Wejdziemy do domu (do środka)?”
 • hinauskommen – „Kommst Du bei so schönem Wetter gar nicht aus dem Haus hinaus?“ / „Nie wychodzisz przy takiej ładnej pogodzie w ogóle z domu?“
 • hinaufgehen / heruntergehen – „Jetzt gehen wir noch den Berg hinauf und dann vorsichtig herunter.“ / „Teraz wejdziemy jeszcze na tą górę, a później z niej ostrożnie zejdziemy.“
 • herunterkommen – „Ich bin im Keller. Kommst Du herunter?“ / „Jestem w piwnicy. Zejdziesz tu na dół?”
 • herunterfallen – „Fällt der Teller nicht herunter?“ / „Czy ten talerz nie spadnie?”
 • herüberkommen – „Kommt ihr heute Abend zu uns herüber?“ / „Przyjdziecie do nas dziś wieczorem?“

Zapamiętaj
Jeśli chcesz jeszcze dokładniej określić kierunek, to użyj tych połączeń z „hin” i „her”: dahin, daher, dorthin, dorther, hierhin, hierher, np.: „Maria ist dort. Fährst du auch dorthin?” / „Maria jest tam. Jedziesz też tam?” albo „Ich bin in meinem Zimmer. Komm bitte hierher!“ / „Jestem w swoim pokoju. Przyjdź tutaj proszę!”

„Z tym e-bookiem nie da się nie zrozumieć gramatyki!” -to jeden z setek Waszych komentarzy.♥ Ty też możesz w końcu ogarnąć gramatykę – szybciej i przyjemniej, niż Ci się wydaje.  ➭ Kliknij tutaj i rozhulaj Twój niemiecki! 

Podsumowanie

 • Partykuły „hin” i „her” wskazują kierunki: „hin” – ktoś przemieszcza się od mówiącego w innym kierunku; „her” – ktoś przemieszcza się w stronę mówiącego.
 • Partykuły „hin” i „her” mogą łączyć się z przyimkami i czasownikami.
 • W języku mówionym używa się partykuł z przyimkami w skróconej formie.

Partykuły „hin” i „her” – Ćwiczenia

Gotowa/-y na praktykę? Tutaj znajdziesz interaktywne ćwiczenia na partykuły „hin” i „her” w języku niemieckim!

Najczęściej zadawane pytania – znasz odpowiedzi?

Co oznaczają partykuły „hin” i „her” w niemieckim?

„Hin” i „her” to słówka wskazujące kierunek jakiegoś ruchu. „Hin” używa się, żeby określić kierunek od mówiącego do innego miejsca, np. Ich gehe ins Kino. Gehst du auch hin? (Idę do kina. Idziesz też (tam)?). „Her“ użyjesz jeśli ktoś zbliża się do mówiącego, np. Komm her! (Chodź tutaj (do mnie)!)

Jak używać partykuł „hin” i „her”?

„Hin” i „her” mogą być częściami czasownika (przedrostki), np. sich hinsetzen (siadać), herkommen (przychodzić do kogoś). W zdaniu przedrostki te rozdzielają się i idą na koniec, np. Setzen Sie sich hin! (Niech pani usiądzie!). Partykuły te mogą być też połączone z przyimkami, np. „hinauf” (w górę), „hinein” (do środka), „herunter” (na dół).

„Rein” i „runter” w niemieckim – co to są za słówka?

Są to często używane w języku mówionym skróty: „rein” od „hinein/herein” (do środka), „runter” od „hinunter/herunter” (na dół). Pozostałe formy także mają swoje skrócone wersje: hinauf / herauf = rauf (w górę); hinaus / heraus = raus (na zewnątrz); hinüber / herüber = rüber (na drugą stronę).

Problem z gramatyką niemiecką?

Z moim innowacyjnym Kursem Mistrza Gramatyki zrozumiesz gramatykę tak szybko i prosto, jak nigdy dotąd. 

Anna
Print Friendly, PDF & Email
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Dodaj komentarz