Home » Gramatyka » Średniozaawansowany » Przymiotniki od rzeczowników

Przymiotniki od rzeczowników w języku niemieckim

Jeśli chcesz szybko wzbogacić swój zasób słownictwa w języku niemieckim, to koniecznie musisz poznać metodę tworzenia przymiotników od rzeczowników. W tej lekcji dowiesz się, jak tworzy się przymiotniki od rzeczowników w niemieckim i poznasz sporo prostych przykładów na takie przymiotniki.

Rozwiąż na koniec ćwiczenia na przymiotniki od rzeczowników i przetestuj swoją wiedzę.

Co to są przymiotniki od rzeczowników? – Proste wyjaśnienie

Przymiotniki od rzeczowników niemiecki - przykłady
Przymiotniki od rzeczowników tworzy się poprzez dodanie do nich odpowiedniej końcówki, np. -lich, -ig, -los.

W języku niemieckim wiele słów powstaje od innych części mowy (zresztą podobnie jak i w języku polskim). Można np. utworzyć rzeczownik od czasownika lub przymiotnik od rzeczownika (Adjektive aus Nomen / substantivierte Adjektive). W tej lekcji zajmiemy się tym drugim przypadkiem, czyli przymiotnikami (jaki? jaka? jakie?), które tworzy się od rzeczowników (kto? co?), np.:

od rzeczownika „der Sport” (sport) powstaje przymiotnik „sportlich” (wysportowany)

 • „Er treibt viel Sport. Er ist sportlich.“ / „On często uprawia sport. On jest wysportowany.”

od rzeczownika „der Wind” (wiatr) powstaje przymiotnik „windig” (wietrzny)

 • „Der Wind ist heute stark. Es ist sehr windig.“ / „Wiatr jest dzisiaj mocny. Jest bardzo wietrznie.“

od rzeczownika „das Wunder” (cud) powstaje przymiotnik „wunderbar” (cudowny)

 • „Der Ausblick aus unserem Fenster ist wunderbar.“ / „Widok z naszego okna jest cudowny.“

Jak tworzy się przymiotniki od rzeczowników?

Aby zmienić rzeczownik w przymiotnik wystarczy dodać do niego odpowiednią końcówkę (od niektórych rzeczowników odpada najpierw końcówka -e):

# -ig 

 • die Farbe (kolor) – farbig (kolorowy)
 • die Seide (jedwab) – seidig (jedwabny)
 • die Schuld (wina) – schuldig (winny)
 • die Geduld (cierpliwość) – geduldig (cierpliwy)
 • das Salz (sól) – salzig (słony)
 • die Sonne (słońce) – sonnig (słoneczny)
 • der Schmutz (brud) – schmutzig (brudny)
 • die Kraft (siła) – kräftig (silny) – czasami samogłoska w środku wyrazu zmienia się na umlaut (a – ä)

# -lich

 • der Freund (przyjaciel) – freundlich (przyjazny)
 • der Ärger (gniew, złość) – ärgerlich (gniewny, zły)
 • das Glück (szczęście) – glücklich (szczęśliwy)
 • das Fest (śwęto) – festlich (świąteczny)
 • der Monat (miesiąc) – monatlich (miesięczny)
 • das Jahr (rok) – jährlich (roczny)
 • der Tag (dzień) – täglich (codzienny) – w wyrazach jednosylabowych dochodzi umlaut (a – ä)

# -isch

Końcówkę -isch otrzymują m. in. przymiotniki oznaczające narodowość (końcówka rzeczownika „-e” lub „-er” odpada):

 • der Spanier (Hiszpan) – spanisch (hiszpański)
 • der Russe (Rosjanin) – russisch (rosyjski)
 • der Japaner (Japończyk) – japanisch (japoński)

Uwaga
Nie wszystkie narodowości da się utworzyć tylko dodając końcówkę -isch do rzeczownika, np. der Deutsche (Niemiec) – deutsch() (niemiecki).  

 • Europa – europäisch (europejski)
 • der Neid (zazdrość) – neidisch (zazdrosny)
 • das Kind (dziecko) – kindisch (dziecinny)

# -haft

 • der Traum (marzenie, sen) – traumhaft (bajeczny, jak marzenie)
 • der Fehler (błąd) – fehlerhaft (wadliwy, błędny)
 • das Rätsel (zagadka) – rätselhaft (zagadkowy)
 • die Sage (legenda) – sagenhaft (legendarny)

# -los

„-los” na końcu przymiotnika oznacza brak czegoś:

 • die Arbeit (praca) – arbeitslos (bezrobotny)
 • der Sinn (sens) – sinnlos (bezsensowny)
 • die Macht (moc, władza) – machtlos (bezsilny)
 • der Erfolg (sukces) – erfolglos (bezskuteczny)
 • der Atem (oddech) – atemlos (bez tchu)

# -sam

 • die Arbeit (praca) – arbeitsam (pracowity)
 • die Gewalt (siła, przemoc) – gewaltsam (gwałtowny)
 • die Mühe (trud) – mühsam (mozolny, żmudny)

# -bar

 • das Wunder (cud) – wunderbar (cudowny)
 • die Furcht (strach) – furchtbar (straszliwy)

# -al

 • die Region – regional (regionalny)
 • die Nation (naród) – national (narodowy)
 • die Emotion (emocja) – emotional (emocjonalny)

Żeby zbudować poprawne zdanie z przymiotnikiem, musisz go prawie zawsze odmienić – jak to zrobić? Zajrzyj do lekcji: Odmiana przymiotnika niemiecki.

Podsumowanie

 • Z niektórych rzeczowników w języku niemieckim można utworzyć przymiotniki.
 • Przymiotniki od rzeczowników tworzy się poprzez dodanie do nich odpowiedniej końcówki, np. -ig, -lich, -isch, -los, -haft.
 • Za pomocą końcówki -isch tworzy się większość określeń narodowości (russich, türkisch, italienisch itd.)

Przymiotniki z rzeczowników – ćwiczenia

Masz ochotę poćwiczyć przymiotniki od rzeczowników? Świetnie! Mam tu dla Ciebie interaktywne ćwiczenia na przymiotniki od rzeczowników w języku niemieckim.

Najczęściej zadawane pytania – znasz odpowiedzi?

Co to są przymiotniki od rzeczowników w niemieckim?

Chodzi tu po prostu o przymiotniki utworzone od rzeczowników, jak np. od rzeczownika „der Sport” można utworzyć przymiotnik „sportlich” (wysportowany).

Jak można utworzyć przymiotniki od rzeczownika?

Wystarczy dodać odpowiednią końcówkę (rodzajnik rzeczownika oczywiście odpada), np. -ig („farbig” od „die Farbe”), -lich („freundlich” oder „der Freund”), -isch („spanisch“ od „der Spanier“), -los („arbeitslos“ od „die Arbeit“).

Jakie są przykłady przymiotników od rzeczowników?

Przykładowe przymiotniki, które powstały od rzeczowników to: schuldig, geduldig, glücklich, russisch, traumhaft, arbeitslos, wunderbar, regional.

Problem z gramatyką niemiecką?

Z moim innowacyjnym Kursem Mistrza Gramatyki zrozumiesz gramatykę tak szybko i prosto, jak nigdy dotąd. 

Anna
Print Friendly, PDF & Email
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Dodaj komentarz