Home » Gramatyka » Średniozaawansowany » Przysłówki miejsca

Przysłówki miejsca

Chcesz wytłumaczyć komuś drogę lub wskazać jakiś kierunek? W takim razie przysłówki miejsca to dla Ciebie mega ważne zagadnienie. W tej lekcji nauczysz się najważniejszych przysłówków miejsca w języku niemieckim i dowiesz się, po co one są.

Na koniec przetestuj swoją wiedzę, rozwiązując ćwiczenia na przysłówki miejsca w niemieckim.

A jeśli chcesz  błyskawicznie zrozumieć najważniejsze zasady gramatyki i zacząć mówić po niemiecku  to zajrzyj do mojego power e-booka, który pomógł już ponad 1000 osobom poczuć się pewnie w języku niemieckim. 🇩🇪 🔥 Dowiedz się więcej tutaj.

Co to są przysłówki miejsca i do czego ich potrzebujesz?

Przysłówki miejsca w niemieckim - przykłady
Przysłówki miejsca określają położenie lub kierunek przemieszczania się.

Przysłówki miejsca (lokale Adverbien, Lokaladverbien) to słówka określające miejsce / położenie lub kierunek przemieszczania się. Odpowiadają one na pytania: wo? (gdzie?), wohin? (dokąd?), woher? (skąd?), np.:

 • „Ich bin draußen.” / „Jestem na zewnątrz.” (gdzie?)
 • „Ich gehe nach draußen.” / „Idę na zewnątrz / na dwór.” (dokąd?)
 • „Ich komme von draußen.” / „Przychodzę z zewnątrz / z dworu.” (skąd?)

Co jeszcze musisz o nich wiedzieć?

Przysłówki nie odmieniają się – zawsze zostają w tej samej formie. Dodaj „nach” przed przysłówkiem miejsca odpowiadającym na pytanie „gdzie?”, a powstanie przysłówek będący odpowiedzią na „dokąd?”. Gdy „nach” zastąpisz słówkiem „von”, to otrzymasz przysłówek odpowiadający na pytanie „skąd?”, np.:

Tworzenie przysłówków miejsca
wo? (gdzie?)wohin? (dokąd?)woher? (skąd?)
rechts (po prawej)nach rechts (na prawo, w prawo)von rechts (z prawej strony)
unten (na dole)nach unten (na dół)von unten (z dołu)
draußen (na zewnątrz, na dworze)nach draußen (na zewnątrz, na dwór)von draußen (z zewnątrz, z dworu)

Zobacz, jakie są najważniejsze przysłówki miejsca w języku niemieckim.

„Z tym e-bookiem nie da się nie zrozumieć gramatyki!” -to jeden z setek Waszych komentarzy.♥ Ty też możesz w końcu ogarnąć gramatykę – szybciej i przyjemniej, niż Ci się wydaje.  ➭ Kliknij tutaj i rozhulaj Twój niemiecki! 

Jakie są przysłówki miejsca w niemieckim? – Lista z przykładami

Jak już wiesz, przysłówki miejsca dzielą się na takie, które określają miejsce, w którym coś się znajduje i na wskazujące kierunek.

Do określenia położenia (gdzie?)

Przysłówki miejsca odpowiadające na pytanie „wo?” (gdzie?) dotyczą miejsca, w którym coś lub ktoś się znajduje, np.:

rechts (po prawej) – links (po lewej)

vorn(e) (z przodu) – hinten (z tyłu)

oben (na górze) – unten (na dole)

hier (tu) – da / dort (tam)

außen (zewnątrz) – innen (wewnątrz)

draußen (na zewnątrz, na dworze) – drinnen (wewnątrz, w środku)

irgendwo (gdzieś) – nirgendwo (nigdzie)

drüben (naprzeciwko, po drugiej stronie)

nebenan (obok)

woanders (gdzieś indziej)

überall (wszędzie)

Przykłady:

 • „Wo bist du? – Ich bin drüben!“ / „Gdzie jesteś? – Jestem po drugiej stronie!“
 • „Ich stehe rechts und du links.“ / „Ja stoję po prawej stronie a ty po lewej.”
 • „Wir wohnen oben und meine Schwester unten.“ / „My mieszkamy na górze, a moja siostra na dole.“
 • Dort wächst ein alter Baum.“ / „Tam rośnie stare drzewo.“

Do wyrażenia kierunku od mówiącego (dokąd?)

Na pytanie „wohin?” (dokąd?) możesz odpowiedzieć za pomocą kilku przysłówków czasu:

nach rechts (na prawo) – nach links (na lewo)

nach vorne /vorwärts (do przodu) – nach hinten / rückwärts (do tyłu)

nach oben / aufwärts (do góry / w górę) – nach unten/ abwärts (na dół / w dół)

nach außen (na zewnątrz) – nach innen (do wewnątrz)

nach draußen (na zewnątrz, na dwór) – nach drinnen (do środka/ do wewnątrz)

nach drüben (na drugą stronę)

dahin / dorthin (tam, w tamtą stronę)

Przykłady:

 • „Wohin gehst du? – Nach draußen.” / „Dokąd idziesz? – Na dwór.“
 • „Jan ist auf dem Spielplatz. Ich gehe auch dorthin.“ / „Jan jest na placu zabaw. Ja też tam idę.”
 • „Du musst nach links fahren.“ / „Musisz jechać w lewą stronę.“

Do wyrażenia kierunku do mówiącego (skąd?)

Przysłówki miejsca mogą też określać, że ktoś przemieszcza się w stronę mówiącego. Odpowiadają one na pytanie: „woher?” (skąd?).

Przykłady:

von rechts (z prawej) – von links (z lewej)

von vorne (od przodu) – von hinten (od tyłu)

von oben (z góry) – von unten (z dołu)

von außen (z zewnątrz) – von innen (od wewnątrz)

von draußen (z zewnątrz, z dworu) – von drinnen (z wewnątrz)

von drüben (z naprzeciwka)

von da /daher (stamtąd)

Przykłady:

 • „Woher kommst du gerade? – Von oben.“ / „Skąd właśnie wracasz? – Z góry.“
 • „Bist du noch im Keller? – Ja. – Wann kommst du von unten?“ / „Jesteś jeszcze w piwnicy? – Tak. – Kiedy przyjdziesz z dołu?”
 • „Kommst Du von draußen? Dann zieh bitte die Schuhe aus.“ / „Wracasz z dworu? To zdejmij proszę buty.“

Słówka „wo”, „wohin”, „woher” to zaimki pytające – kliknij tu i dowiedz się więcej o zaimkach pytających w niemieckim.

We wskazywaniu kierunków pomogą Ci też partykuły „hin” i „her” w połączeniu z czasownikami i / lub przyimkami, np. hinein / herein (do środka), hinaus / heraus (na zewnątrz) etc. Jak się ich dokładnie używa? Zajrzyj do lekcji: partykuły „hin” i „her”.

To teraz czas, żeby poznać przyimki czasu, dzięki którym opowiesz kiedy coś się wydarzyło – kliknij tutaj: Przysłówki czasu w niemieckim.

Podsumowanie

 • Przysłówki miejsca określają położenie lub kierunek przemieszczania się.
 • Odpowiadają na pytania: gdzie? dokąd? skąd?
 • Przysłówki miejsca określające kierunek zaczynają się z reguły od „nach” (dokąd?) lub „von” (skąd?).

Przysłówki miejsca – ćwiczenia

Chcesz poćwiczyć przysłówki miejsca? Świetnie się składa, bo przygotowałam dla Ciebie interaktywne ćwiczenia na przysłówki miejsca w języku niemieckim.

Problem z gramatyką niemiecką?

Z moim innowacyjnym Kursem Mistrza Gramatyki zrozumiesz gramatykę tak szybko i prosto, jak nigdy dotąd. 

Anna
Print Friendly, PDF & Email
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Dodaj komentarz