Home » Gramatyka » Średniozaawansowany » Rzeczowniki od przymiotników i imiesłowów w języku niemieckim

Rzeczowniki od przymiotników i imiesłowów w języku niemieckim

Rzeczowniki od przymiotników i imiesłowów znacznie ułatwią Ci rozmowę w wielu sytuacjach. W tej lekcji dowiesz się, jak i po co się je tworzy.

Na końcu lekcji czekają na Ciebie ćwiczenia na rzeczowniki od przymiotników / imiesłowów.

A jeśli chcesz  błyskawicznie zrozumieć najważniejsze zasady gramatyki i zacząć mówić po niemiecku  to zajrzyj do mojego power e-booka, który pomógł już ponad 1000 osobom poczuć się pewnie w języku niemieckim. 🇩🇪 🔥 Dowiedz się więcej tutaj.

Rzeczowniki od przymiotników i imiesłowów – proste wyjaśnienie

Przykład na rzeczowniki od przymiotników i imiesłowów w niemieckim
Rzeczowniki od przymiotników i imiesłowów w niemieckim to np. rzeczownik „ciepło” utworzony od przymiotnika „ciepły”.

Tworząc rzeczowniki od przymiotników i imiesłowów (nominalisierte Adjektive und Partizipien), zamieniamy pytanie „jaki? jaka? jakie?” na „kto? co?”, np.:

 • krank (jaki? chory) – der Kranke (kto? chory człowiek)
 • warm (jaki? ciepły) – die Wärme (co? ciepło)
 • angestellt (jaki? zatrudniony) –> die Angestellte (kto? zatrudniona kobieta)

Za pomocą rzeczownika od przymiotnika /imiesłowu podkreślisz np. jakąś cechę typową dla danej osoby i wzbogacisz swoją wypowiedź.

Jak zbudować rzeczownik od przymiotnika / imiesłowu?

Zanim przejdziemy do szczegółów tworzenia tych rzeczowników, to nadajmy najpierw przymiotnikowi / imiesłowowi cechy rzeczownika w języku niemieckim.

Zasada ogólna

Tak w trzech krokach zmienisz przymiotnik/imiesłów w rzeczownik:

 1. dodaj rodzajnik (określony: der, die, das lub nieokreślony: ein, eine)
 2. pamiętaj, że rzeczownik piszemy dużą literą
 3. zmień przymiotnik / imiesłów w rzeczownik (jak? o tym już zaraz)

 Zasady szczegółowe

Aby zmienić przymiotnik w rzeczownik musisz dodać do niego odpowiednią końcówkę – sprawdźmy jakie tu są możliwości.

Rzeczowniki odprzymiotnikowe z końcówką „-e” lub „-er” (określające osobę)

 1. Rodzaj żeński: rodzajnik „die” /”eine” + przymiotnik + końcówka „-e”
 2. Rodzaj męski: rodzajnik „der” /”ein” + przymiotnik + końcówka „-e” lub „-er”

A zatem:

 • arbeitslos (bezrobotny) – die Arbeitslose (bezrobotna kobieta)
 • bekannt (znany, znajomy) – der Bekannte (znajomy człowiek)

Zapamiętaj
Rzeczownik w języku niemieckim piszemy dużą literą.

Zobacz, tak to wygląda w obu wersjach rodzajników:

Rzeczownik odprzymiotnikowy z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym
r. żeński r. męski
rodzajnik określony
die Arbeitslose, die Bekannte


der Arbeitslose, der Bekannte

rodzajnik nieokreślony eine Arbeitslose, eine Bekannte

ein Arbeitsloser, ein Bekannter

Tak utworzone rzeczowniki odprzymiotnikowe odmieniają się przez przypadki tak, jak przymiotniki (czyli musisz do przymiotnika dodać jakąś końcówkę). Tutaj znajdziesz lekcję o odmianie przymiotnika w języku niemieckim.  [/styledbox]

Rzeczowniki odprzymiotnikowe z końcówką „-e” (określające coś abstrakcyjnego)

Rodzaj nijaki: rodzajnik „das” + przymiotnik + końcówka „-e”

gut (dobry) – das Gute (dobre, coś dobrego)

 • Das Gute ist, dass sie endlich einen Job gefunden hat.“ / „Dobre jest to, że ona w końcu znalazła pracę.“

Ten rodzaj rzeczownika często łączy się z określeniem ilości: etwas (coś), alles (wszystko), nichts (nic), viel (dużo), wenig (mało), np.:

wichtig (ważny) – etwas Wichtiges (coś ważnego)

 • „Ich muss dir etwas Wichtiges sagen.“ / „Muszę powiedzieć ci coś ważnego.“

Rzeczowniki odprzymiotnikowe z końcówką „-heit”, „-keit”, „-ität”, -„schaft”, „-e”

rodzajnik „die” + przymiotnik + końcówka

 • schön (ładny) – die Schönheit (piękno)
 • höflich (życzliwy) – die Höflichkeit (życzliwość)
 • kreativ (kreatywny) – die Kreativität (kreatywność)
 • hilfsbereit (pomocny) – die Hilfsbereitschaft (gotowość do pomocy)
 • groß (duży) – die Größe (wielkość)

„Z tym e-bookiem nie da się nie zrozumieć gramatyki!” -to jeden z setek Waszych komentarzy.♥ Ty też możesz w końcu ogarnąć gramatykę – szybciej i przyjemniej, niż Ci się wydaje.  ➭ Kliknij tutaj i rozhulaj Twój niemiecki! 

Tak zbudujesz rzeczownik od imiesłowów Partizip I i II – zasady szczegółowe

Aby zmienić imiesłów w rzeczownik musisz dodać do niego odpowiednią końcówkę. Przyjrzyjmy się najpierw Partizip I.

Rzeczowniki utworzone od imiesłowu Partizip I

Imiesłów czasu teraźniejszego Partizip I (bezokolicznik + końcówka „-d”) to po polsku imiesłów czynny (na przykład “mówiąc”, “robiąc”, “jedząc”)

Rzeczownik od Partizip I zbudujesz tak:

Rodzaj żeński: rodzajnik „die” /”eine” + Partizip I + końcówka „-e”

Rodzaj męski: rodzajnik „der” /”ein” + Partizip I + końcówka „-e” lub „-er”

Zobacz na przykładach, jakie to proste:

der reisende Mann – der Reisende (Mann) – podróżujący („mężczyzna“ odpada, bo jest to logiczne)

 • Der Reisende / Ein Reisender wartet seit 2 Stunden auf einen Zug.“ / „Podróżujący czeka od 2 godzin na pociąg.“

A teraz czas na Partizip II.

Rzeczowniki utworzone od imiesłowu Partizip II

Imiesłów czasu przeszłego (Partizip II) to po polsku takie słowa jak “zjedzony”, “napisany” – po niemiecku “gegessen”, “geschrieben” . Wygląda znajomo? Nic dziwnego – to ta forma, której używasz tworząc np. czas przeszły Perfekt.

Rzeczownik od Partizip II zbudujesz tak:

Rodzaj żeński: rodzajnik „die” /”eine” + Partizip II + końcówka „-e”

Rodzaj męski: rodzajnik „der” /”ein” + Partizip II + końcówka „-e” lub „-er”

A tu przykład:

 • die verletzte Frau – die Verletzte (Frau) – ranna („kobieta“ odpada, bo jest to oczywiste)
 • Die Verletzte / Eine Verletzte hat Kopfschmerzen.“ / „Ranna ma bóle głowy.“

Uwaga
Rzeczowniki od Partizip I i II odmieniają się przez przypadki dokładnie tak jak przymiotniki.

Rzeczowniki niemieckie można utworzyć także od czasowników – kliknij tutaj: Rzeczowniki odczasownikowe w języku niemieckim.

Podsumowanie

 • Od przymiotników / imiesłowów można utworzyć rzeczowniki.
 • Aby przymiotnik / imiesłów stał się rzeczownikiem, musi mieć on rodzajnik i zaczynać się dużą literą.
 • Rzeczowniki od przymiotników i imiesłowów odmieniają się przez przypadki tak samo jak przymiotniki.

Ćwiczenia na rzeczowniki od przymiotników i imiesłowów

Chcesz poćwiczyć teorię w praktyce? Przejdź tutaj do ćwiczeń na rzeczowniki od przymiotników i imiesłowów.

Najczęściej zadawane pytania – znasz odpowiedzi?

Co to są rzeczowniki od przymiotników i imiesłowów w niemieckim?

To nic innego jak przymiotnik / imiesłów przekształcony w rzeczownik, np. od przymiotnika „krank” (chory) powstaje rzeczownik „der Kranke” (chory człowiek).

Jakie są zasady tworzenia rzeczowników od przymiotników i imiesłowów w niemieckim?

Jeśli chcesz zamienić przymiotnik/imiesłów w rzeczownik, to musisz nadać mu cechy charakterystyczne dla rzeczownika, czyli: dodać przed nim prawidłowy rodzajnik, zapisać go dużą literą i odpowiednio go zmienić (na to jest kilka sposobów).

Jak zmienić przymiotnik/imiesłów w rzeczownik?

Jeśli chcesz utworzyć rzeczownik od przymiotnika/imiesłowu, to potrzebujesz odpowiedniej końcówki. Przy przymiotnikach mogą to być: -e, -er, -heit, -keit, -ität, -schaft, -e. np. der Bekannte (znajomy), das Gute (dobre, coś dobrego), die Schönheit (piękno), die Kreativität (kreatywność). W przypadku imiesłowów jest to końcówka -e lub -er, np. der Reisende/ ein Reisender (podróżujący), die Verletzte (ranna).

Skąd wiadomo, jaki rodzajnik musi mieć rzeczownik od przymiotnika / imiesłowu?

Rodzajnik rzeczownika poznasz często po jego końcówce, np. po -heit, -keit, -schaft, -ität użyjesz rodzajnika „die”. Także płeć rzeczownika decyduje o tym, jakiego rodzajnika trzeba użyć. Tak np. „die Arbeitslose” to bezrobotna kobieta, a „der Arbeitslose” to bezrobotny mężczyzna.

 

Problem z gramatyką niemiecką?

Z moim innowacyjnym Kursem Mistrza Gramatyki zrozumiesz gramatykę tak szybko i prosto, jak nigdy dotąd. 

Anna
Print Friendly, PDF & Email
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...