Home » Blog » Książki do nauki niemieckiego dla dorosłych i młodzieży — przegląd propozycji wydawnictwa Pearson

Książki do nauki niemieckiego dla dorosłych i młodzieży — przegląd propozycji wydawnictwa Pearson

Podczas pierwszego kontaktu, język niemiecki może się wydawać nieprzyjemny i szorstki. W rzeczywistości jednak jest zaskakująco przystępny i relatywnie prosty do opanowania. Nie powinien zatem dziwić fakt, że niemiecki jest drugim, zaraz po angielskim, najczęściej wybieranym do nauki językiem obcym w naszym regionie, a jego popularność wciąż rośnie. Naukę języka niemieckiego podejmuje się z różnych powodów, zarówno ze względów turystycznych, jak i zawodowych. Często jest też wybierany jako drugi język obcy, nie tylko w ramach programu nauczania szkół średnich, ale także jako poszerzenie perspektyw zawodowych.

Poniżej przedstawiam kilka pozycji do nauki języka niemieckiego z oferty wydawnictwa Pearson, które pomogą opanować mowę Goethego zarówno w ramach szkolnych kursów językowych, jak i podczas samodzielnej nauki. Te i wiele innych publikacji do nauki języków obcych od wydawnictwa Pearson znajdziecie na stronie https://bookland.com.pl/pearson

A jeśli chcesz  błyskawicznie zrozumieć najważniejsze zasady gramatyki i zacząć mówić po niemiecku  to zajrzyj do mojego power e-booka, który pomógł już ponad 1000 osobom poczuć się pewnie w języku niemieckim. 🇩🇪 🔥 Dowiedz się więcej tutaj.

Infos Aktuell

Składający się z czterech poziomów kurs języka niemieckiego, dedykowany jest uczniom liceów i techników. Całość programu kursu Infos Aktuell obejmuje poziomy od A1/A1+ do B1/B2, umożliwiając zarówno podjęcie, jak i kontynuowanie nauki języka niemieckiego, jako pierwszego lub drugiego języka obcego. Zawarte w nim materiały kładą nacisk na skuteczną komunikację w sytuacjach występujących w życiu codziennym oraz stanowią doskonałe wsparcie dla przygotowania do egzaminu maturalnego.

Wchodzące w skład kursu podręczniki mają bardzo przejrzysty układ — jedna strona odpowiada jednej lekcji opatrzonej dokładnymi informacjami o jej celach, a gramatyka jest prezentowana w formie tabel, ułatwiających przyswajanie jej kluczowych zagadnień i wykonywanie zadań gramatycznych. Oprócz tego, każda lekcja ma swoje Wortschatzkiste, czyli ramki ze słownictwem (wraz z tłumaczeniami na język polski), umożliwiające jego aktywne opanowanie. Na końcu każdego rozdziału znajduje się także Nützliche Wendungen, czyli podsumowanie i uzupełnienie najważniejszych zwrotów oraz ćwiczenia w formie mediacji.

Infos Aktuell

Każdy podręcznik Infos aktuell zawiera także kod dostępu do eDesk oraz:

 • Rozdział Start dla początkujących,
 • Schreibimpuls — lekcje poświęcone tworzeniu formy pisemnej wypowiedzi po każdym rozdziale,
 • Leseimpuls — lekcje poświęcone czytaniu tekstów o podwyższonym stopniu trudności po każdym rozdziale,
 • Sprachimpuls — lekcje poszerzające słownictwo i rozwijające sprawność mówienia po każdym rozdziale,
 • Landeskunde — lekcje kulturowe,
 • Jobbörse — specjalną lekcję poświęconą doradztwu zawodowemu i zapoznawaniu się z zaletami wybranych zawodów,
 • wzorce wypowiedzi pisemnych ze wskazówkami oraz zadaniami ułatwiającymi samodzielne tworzenie form pisemnych.

Uzupełnieniem podręczników są zeszyty ćwiczeń o równie przejrzystym układzie (jednej lekcji z podręcznika odpowiada jedna strona materiału utrwalającego) oraz zawierające:

 • ewaluację w formie praktycznych zadań po każdym rozdziale,
 • powtórzenia Lexik i Grammatik,
 • Abiturtraining — sekcje powtórzeniowe w formacie maturalnym po każdym rozdziale,
 • Nützliche Wendungen — zestawienie aktywnych zwrotów w praktycznych ćwiczeniach na mediację,
 • obszerny zestaw dodatkowych zadań gramatycznych pomagających w przyswojeniu i opanowaniu kluczowych zagadnień z obszaru gramatyki.

Perfekt

Skierowany do uczniów liceów i techników rozpoczynających lub kontynuujących naukę języka niemieckiego jako drugiego języka obcego czteropoziomowy kurs. Tomy podręcznika odpowiadają kolejno poziomom A1, A1+, A2, A2/B1 i każdy z nich jest przewidziany na rok nauki w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.

Nadrzędnym celem kursu, realizowanym w ramach każdej lekcji, jest przygotowanie uczniów do swobodnej i skutecznej komunikacji. Lekcje obejmują tematy związane z życiem codziennym nastolatków i pozwalają poszerzyć horyzonty. Każdy rozdział podręczników zawiera lekcje poświęcone wszystkim czterem sprawnościom językowym, umożliwiając indywidualizację nauczania. Zarówno tematyka, jak i układ lekcji oraz charakter zadań, pozwalają konsekwentnie rozwijać kompetencje kluczowe. Ponadto, kurs Perfekt daje również dostęp do, powiązanych tematycznie z rozdziałami, autentycznych wywiadów i vlogów (Vox Popów), którym towarzyszą dodatkowe zadania w ćwiczeniach. Pozwala to m.in. tworzyć ciekawe podsumowania klasowych dyskusji dotyczących tematu przewodniego każde rozdziału. Filmy te pozwalają utrwalać i poszerzać leksykę z lekcji, nawiązując bezpośrednio do zadań Und du?.

Perfekt, zeszyt ćwiczeń, część 1

Każdy podręcznik kursu Perfekt zapewnia:

 • kod dostępu do eDesk,
 • przejrzysty układ materiału — jednej lekcji odpowiada jedna strona,
 • Wort fϋr Wort effektiv i Deutsch im Gespräch — zestawienie słówek i zwrotów po każdej lekcji wraz z tłumaczeniami i nagraniami ułatwiającymi naukę właściwej wymowy,
 • Land und Kultur i Landeskunde Leute, Alltag, Geographie i Kultur — lekcje kulturowe,
 • Grammatik perfekt — przejrzyste tabele gramatyczne po każdym rozdziale,
 • zadania mówione Und du?, pozwalające wykorzystywać nabytą wiedzę i umiejętności do opowiadania o sobie i swoim świecie.

Uzupełniające podręczniki zeszyty ćwiczeń zawierają:

 • kody QR do nagrań i filmów,
 • ewaluacje w formie zadań praktycznych po każdym rozdziale,
 • Wortschatz zum Mitnehmen — zestawione w formie minirozmówek zwroty przydatne w podróży,
 • arkusze pracy z filmami VOX POP,
 • wzorce wypowiedzi pisemnych ze wskazówkami oraz zadaniami ułatwiającymi samodzielne tworzenie form pisemnych,
 • Deutsch effektiv — zadania w formacie maturalnym,
 • Grammatik extra — dodatkowe ćwiczenia, dzięki którym łatwiej będzie opanować kluczowe zagadnienia gramatyczne.

„Z tym e-bookiem nie da się nie zrozumieć gramatyki!” -to jeden z setek Waszych komentarzy.♥ Ty też możesz w końcu ogarnąć gramatykę – szybciej i przyjemniej, niż Ci się wydaje.  ➭ Kliknij tutaj i rozhulaj Twój niemiecki! 

Repetytorium maturalne

Książka ta pozwala opanować zagadnienia, pojawiające się na egzaminach maturalnych i jest dostępna w dwóch wariantach — podstawowym i rozszerzonym.

Repetytorium podstawowe (Repetytorium maturalne z języka niemieckiego) podzielone jest na trzy części — referencyjną, tematyczną i gramatyczną. Część referencyjna dokładnie opisuje każdy typ zadania oraz testowane w nim umiejętności, na przykładzie pełnego zestawu maturalnego, dając przy tym wskazówki odnośnie do sposobu rozwiązywania danych zagadnień. Pokazuje również przykładowe wypowiedzi pisemne w każdej z występujących na egzaminie form. Zawiera także pełne przedstawienie egzaminu ustnego, wraz ze wskazówkami ułatwiającymi przygotowanie się do niego oraz bank zwrotów (wraz z nagraniami) przydatnych przy budowaniu wypowiedzi ustnych i pisemnych. Część tematyczna jest podzielona na 14 rozdziałów oraz trzy lekcje dodatkowe o krajach niemieckojęzycznych (Austria, Niemcy, Szwajcaria). Zawiera przy tym wiele zadań poszerzających i utrwalających słownictwo, pełne zestawienia słów dla każdego rozdziału, sekcję Znajomość środków językowych, przydatne zwroty wraz z praktycznymi ćwiczeniami je wykorzystującymi, pełne powtórzenie materiału i dodatkowy zestaw egzaminu ustnego po każdym rozdziale oraz ciekawostki kulturoznawcze o krajach niemieckojęzycznych (Land und Leute). Część gramatyczna składa się z czytelnych tabel, przedstawiających gramatykę wraz z polskimi wyjaśnieniami oraz praktycznych ćwiczeń utrwalających poruszane zagadnienia gramatyczne.

Repetytorium rozszerzone (Matura rozszerzona. Repetytorium z języka niemieckiego) stworzono z myślą o uczniach, przygotowujących się do pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Wszystkie zawarte w nim zadania są w pełni zgodne z wymaganiami egzaminów maturalnych z języka obcego obowiązujących od 2015 roku. Z książki tej można korzystać zarówno podczas samodzielnej nauki, jak i wykorzystywać na szkolnych lekcja niemieckiego. Repetytorium to poświęca szczególną uwagę znajomości środków językowych i wypowiedź pisemną oraz nowe typy/formy zadań maturalnych.

repetytorium maturalne, poziom podstawowy

Książka ta składa się z czterech części:

 1. Referencyjnej — zawiera przykładowy arkusz egzaminacyjny z dokładnym opisem każdego typu zadania, występującego w poszczególnych częściach pisemnej matury z języka obcego: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych, wypowiedź pisemna. Każde zadanie opatrzone jest wskazówkami obejmującymi informacje o założeniach danego zadanie (m.in. jakie teksty mogą się w nim pojawić), opis sprawdzanych umiejętności, strategie ułatwiające rozwiązanie przykładowych zadań. Część ta pozwala zatem poznać strukturę arkusza egzaminacyjnego, zaznajomić się z typami zadań egzaminacyjnych oraz przećwiczyć ich rozwiązywanie.
 2. Środków językowych i gramatyki — podzielona jest na 14 poświęconych maturalnym zakresom tematycznym mini-rozdziałów, pozwalających powtórzyć i przećwiczyć poznane środki językowe i gramatykę. Zadania są tak skonstruowane, że uczeń przy ich rozwiązywaniu, powtarza także słownictwo związane z danym zakresem tematycznym.
 3. Wypowiedzi pisemnej — składają się na nią cztery podrozdziały poświęcone poszczególnym formom wypowiedzi pisemnej, obowiązującym od 2015 roku na pisemnej maturze z języka obcego: artykułowi, listowi formalnemu, rozprawce opiniującej oraz rozprawce za i przeciw. Każdy podrozdział dzieli się następnie na trzy części: modelową wypowiedź z zadaniami, zadania pozwalające poznać i przećwiczyć charakterystyczne elementy danej formy (z praktycznymi wskazówkami na początku), słowniczek niemiecko-polski ze zwrotami i wyrażeniami stosowanymi w wypowiedziach pisemnych.
 4. Przykładowych arkuszy egzaminacyjnych — w tej części znajdują się dwa kompletne przykładowe arkusze egzaminacyjne. Książka zawiera także transkrypcje tekstów do zadań na rozumienie ze słuchu (same nagrania umieszczone są na dołączonej do repetytorium płycie audio CD) oraz dodatkowe materiały w postaci klucza do wszystkich zadań (z opatrzonymi krótkimi komentarzami modelowymi wypowiedziami pisemnymi włącznie).

Podsumowanie

Język niemiecki jest jednym z popularniejszych języków obcych, po który sięga zarówno młodzież, jak i dorośli. Często jest to także drugi język, którego się uczą — znajomość większej liczby języków przydaje się bowiem nie tylko przy wyjazdach zagranicznych, ale też w życiu zawodowym. Chociaż na początku może się wydawać trudny, język niemiecki jest jednym z łatwiejszych do opanowania.

Dla czytelników, Księgarnia Językowa Bookland przygotowała specjalny kod rabatowy, dzięki któremu kupicie podręczniki do nauki języków obcych z 15% rabatem, repetytoria maturalne z 25% rabatem a pozostałe podręczniki 10% taniej. Wystarczy, że przy zakupach zastosujecie poniższy kod rabatowy:

2020050003648

Więcej szczegółów oraz lista podręczników objętych promocją na stronie: https://bookland.com.pl/kupon-na-podreczniki


Problem z gramatyką niemiecką?

Z moim innowacyjnym Kursem Mistrza Gramatyki zrozumiesz gramatykę tak szybko i prosto, jak nigdy dotąd. 

Anna
Print Friendly, PDF & Email
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Dodaj komentarz