Home » Słownictwo niemieckie » Zawody po niemiecku

Zawody po niemiecku

Tutaj nauczysz się praktycznego słownictwa i zwrotów związanych z zawodem i pracą  – wraz z wymową i przykładowymi zdaniami.

A jeśli chcesz  błyskawicznie zrozumieć najważniejsze zasady gramatyki i zacząć mówić po niemiecku  to zajrzyj do mojego power e-booka, który pomógł już ponad 1000 osobom poczuć się pewnie w języku niemieckim. 🇩🇪 🔥 Dowiedz się więcej tutaj.

Zawody po niemiecku, podobnie jak w języku polskim, mają formę żeńską i męską: Der Lehrer (nauczyciel), die Lehrerin (nauczycielka). Z reguły formę żeńską tworzy się poprzez dodanie końcówki -in do formy męskiej. Tutaj znajdziesz 86 slajdów z zawodami po niemiecku Berufe – professions in German W tej lekcji nauczysz się ważnych słów i wyrażeń związanych z pracą i zawodami w Niemczech. Zajrzyj również tutaj: Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej w Niemczech? 

Jak zapytać o zawód po niemiecku?

Jest na to wiele sposobów, na przykład:

 • Was bist du von Beruf?  / Kim jesteś z zawodu?
 • Was machst du von Beruf?/ Czym zajmujesz się zawodowo?
 • Als was arbeitest du? / Gdzie pracujesz

Jak zapytać o wykształcenie?

 • Was hast du gelernt? / Jakie masz wykształcenie zawodowe?
 • Welchen Beruf hast du gelernt?  / W jakim zawodzie się kształciłeś?
 • Was hast du studiert?  Co studiowałeś?

Jaka jest różnica między lernen, a studieren? Studieren używa się tylko i wyłącznie w kontekście studiów na uczelni wyższej. Lernen używamy w każdym innym kontekście, na przykład: Ich habe Jura studiert,  ale Ich habe Deutsch in der Schule gelernt. Ich habe Medizin studiert, ale Ich habe für eine Prüfung gelernt.

Jak powiedzieć kim jesteśmy z zawodu?

 • Ich bin Deutschlehrer. / Jestem nauczycielem niemieckiego.
 • Ich bin Arzt von Beruf. / Jestem lekarzem.

A jak wytłumaczyć, gdzie pracujemy, jeśli to co robimy, nie da przypisać się jednoznacznie do żadnej profesji? Można wtedy powiedzieć: Ich arbeite im Online Marketing Bereich./Ich arbeite im Online Marketing (Pracuję w online marketingu.)

arbeiten + przyimek znaczenieprzykład
arbeiten als + Berufpracować jakoIch arbeite als Koch.
arbeiten bei + Firmapracować w Ich arbeite bei Deutsche Bahn.
arbeiten für + Firma/Chefpracować dlaSie arbeitet für Herrn Schmidt.
arbeiten mit + Kollegen pracować z Ich arbeite mit miener Kollegin an dem Projekt.
arbeiten an + Projekt pracować nadIch arbeite zurzeit an diese Aufgabe.

Przydatne słownictwo

 • die Abteilung; die Abteilungen / dział
 • Der Kollege; die Kollegen / kolega z pracy (tylko w tym kontekście używamy słowa. Nie mylić z polskim kolegą)
 • die Kollegin; die Kolleginnen / koleżanka z pracy (jak wyżej)
 • der Beruf; die Berufe / zawód
 • die Ausbildung; die Ausbildungen / wykształcenie zawodowe
 • das Praktikum; die Praktika / praktyka
 • das Studium; die Studien/ studia
 • die Arbeit; die Arbeiten/ praca
 • arbeitslos / bezrobotny
 • die Arbeitszeit; die Arbeitszeiten/ czas pracy
 • Selbstständige; die Selbständigen/ samozatrudniony
 • sich selbständig machen / przejść samozatrudnienie

Zawody po niemiecku w praktyce: słuchaj & powtarzaj

Posłuchaj zdania po polsku, postaraj się przetłumaczyć, następne posłuchaj poprawnej wersji niemieckiej.

 • Was bist du von Beruf? / Kim jesteś z zawodu?
 • Ich arbeite als Büroangestellte. / Pracuję jako pracownik biurowy.
 • Was arbeitest du? / Gdzie pracujesz?
 • Ich arbeite bei Siemens in der Logistikabteilung. / Pracuje w Siemens w dziale logistyki.
 • Ich habe mein Praktikum bei Siemens gemacht. / Odbyłam praktykę w Siemens.
 • Was hast du studiert?/ Co studiowałeś?
 • Ich habe Rechnungswesen an der Warschauer Uni  studiert. / Studiowałem  rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Was hast du gelernt?/ Jakie masz wykształcenie zawodowe?
 • Ich habe Bürokaufmann gelernt. / Uczłam się na pracownika biurowego.
 • Ich habe eine Ausbildung zum Speditionskaufmann gemacht. / Kształciłam się do zawodu technik spedytor.
 • Magst du deinen Beruf?/ Lubisz swój zawód?
 • Ich mag meine Kollegen und meine Aufgaben./ Lubię swoich kolegów z pracy i moje zadania.
 • Wie sind deine Arbeiszeiten?/ Jakie są godziny pracy.
 • Ich arbeite von 8:00 bis 16:00 Uhr. / Pracuję od 8:00 do 16:00.
 • Ich will mich selbständig machen./ Chcę przejść na samozatrudnienie.
 • Ich will meine eigene Firma haben. / Chcę mieć własną firmę.

Ausbildung w Niemczech ma zupełnie inny status, niż szkoła zawodowa w Polsce. Ten rodzaj wykształcenia zawodowego cieszy się dużą popularnością i jest bardzo chętnie wybieraną ścieżką kariery. Podczas Ausbildung w Niemczech, które z reguły trwa 3 lata, pracuje się zdobywając praktyczne doświadczenie i 2-3 razy w tygodniu uczęszcze się do szkoły. W wielu słownikach , na przykład PONS Bürokaufmann jest błędnie przetłumaczone jako absolwent wyższej szkoły zarządzania i bankowości – nic bardziej mylnego. Wynika to z tego, że w Polsce tak naprawdę nie ma odpowiednika niemieckiego Ausbildung. Ausbildung można zrobić w Niemczech bez matury – ohne Abitur. Tutaj znajdziecie wszystkie możliwe kierunki Ausbildung w Niemczech.

Problem z gramatyką niemiecką?

Z moim innowacyjnym Kursem Mistrza Gramatyki zrozumiesz gramatykę tak szybko i prosto, jak nigdy dotąd. 

Anna
Print Friendly, PDF & Email
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Dodaj komentarz