Home » Gramatyka » Średniozaawansowany » Stopniowanie przymiotników

Stopniowanie przymiotników niemiecki

W tej lekcji dowiesz się najważniejszych informacji o stopniowaniu przymiotnika w języku niemieckim. Na końcu czeka na Ciebie kilka interaktywnych ćwiczeń.Chcesz nauczyć się więcej? Ta lekcja jest częścią kursu: Gramatyka B1/B2 .

A jeśli chcesz  błyskawicznie zrozumieć najważniejsze zasady gramatyki i zacząć mówić po niemiecku  to zajrzyj do mojego power e-booka, który pomógł już ponad 1000 osobom poczuć się pewnie w języku niemieckim. 🇩🇪 🔥 Dowiedz się więcej tutaj.

Stopniowanie przymiotników niemiecki – o co w tym chodzi?

Przykład na stopniowanie przymiotników niemieckich
Stopniowanie przymiotników niemieckich polega na dodaniu do nich odpowiedniej końcówki.

Stopniowanie przymiotnika będzie Ci potrzebne, jeśli będziesz chciał coś ze sobą porównać. Każdy przymiotnik ma w tym celu stopień równy, wyższy (Komperativ) oraz najwyższy (Superlativ):

grafika z trzeba kotami o roznej wielkosci i przykladowymi zdaniami na stopniowanie przymiotnikow w jezyku niemieckim

Jak tworzy się stopień wyższy?

Stopień wyższy (Komparativ)  tworzy się poprzez dodanie do przymiotnika końcówki „-er” :

 • schnell schneller
 • langsam langsamer
info
Jeżeli chcesz coś z czymś porównać, oprócz stopnia wyższego przymiotnika będzie Ci potrzebne słowo „als” : „Die zweite Katze ist größer als die erste.”

Jak tworzy się stopień najwyższy?

Stopień najwyższy (Superlativ)  tworzy się poprzez dodanie do przymiotnika końcówki „-ste” lub „-sten„, w zależności od tego, co wstawimy przed przymiotnikiem. A może przed nim wstawić rodzajnik określony (der, die, das) lub słówko „am”. Stopień najwyższy tworzy się według jednego z dwóch schematów:

rodzajnik określony (der/ die/das) + przymiotnik  + „-ste” :

 • schnell der/die/das schnellste

am” + przymiotnik  + „-sten” :

 • schnell am schnellsten

„Z tym e-bookiem nie da się nie zrozumieć gramatyki!” -to jeden z setek Waszych komentarzy.♥ Ty też możesz w końcu ogarnąć gramatykę – szybciej i przyjemniej, niż Ci się wydaje.  ➭ Kliknij tutaj i rozhulaj Twój niemiecki! 

Stopniowanie przymiotników niemiecki – tabela

W tabeli poniżej widzisz najważniejsze przymiotniki wraz z ich stopniem wyższym i najwyższym. Schemat stopniowania jest taki jak wyżej, ale zauważ, że czasami dochodzi do jakiś zmian. 

Dlatego przymiotniki zostały podzielone na pięć grup. W dalszej części lekcji przyjrzymy się każdej z nich bliżej.

Stopień równyStopień wyższyStopień najwyższy
.... + -erder/ die/das + .... -steam + ... -sten
1
schnellschnellerder schnellsteam schnellsten
langsamlangsamerder langsamsteam langsamsten
billigbilligerder billigsteam billigsten
kleinkleinerder kleinsteam kleinsten
2
dunkeldunklerder dunkelsteam dunkelsten
teuerteurerder teuersteam teuersten
3
hochhöherder höchsteam höchsten
altälterder ältesteam ältesten
großgrößerder größteam größten
kurzkürzerder kürzesteam kürzesten
warmwärmerder wärmsteam wärmsten
4
interessantinteressanterder interessantesteam interessantesten
heißheißerder heißesteam heißesten
blödblöderder blödesteam blödesten
5
gutbesserder besteam besten
vielmehrder meisteam meisten
gernlieber der liebsteam liebsten

stopniowanie-przymiotnikow

Stopniowanie przymiotników niemiecki – wyjątki

W tabeli powyżej pierwsza grupa przymiotników to przymiotniki, które stopniuje się regularnie. Oprócz dodanie końcówki „-er” w stopniu wyższym oraz „-ste” w stopniu najwyższym nic się tam nie zmienia.

Stopień wyższy bez „e”

Druga grupa przymiotników z tabeli to przymiotniki, które kończą się na „-el„. W takich przymiotnikach w stopniu wyższym wypada „e”:

 • dunkel – dunkler – am dunkelsten
 • edel – edler – am edelsten
 • flexibel – flexibler – am flexibelsten

Jeżeli przymiotnik kończy się na „-er” i przed tym „-er” jest samogłoska (a,e,i,o,u) , to w stopniu wyższym również wypada „e”:

 • teuer – teu()rer – am teuersten
 • sauer – sau()rer – am sauersten
Ale już na przykład w przymiotniku „lecker” czy „sauber” „e” nie wypada, ponieważ przed „er” nie ma samogłoski:

 • lecker – leckerer – am leckersten
 • sauber – sauberer – am saubersten

Umlauty w stopniu wyższym i najwyższym

Trzecia grupa w tabeli to krótkie, jednosylabowe przymiotniki. Te dostają oprócz końcówek „-er” i „-ste” jeszcze umlaut (ä,ö,ü) w stopniu wyższym i najwyższym:

 • groß – größer – am größten
 • klug – klüger – am klügsten
 • alt – älter – am ältesten

Stopień najwyższy z dodatkowym „e”

Grupa czwarta w tabeli to przymiotniki, które kończą się na „d“, „t“, „s“, „ß“, „x“, „z“. Te przymiotniki w stopniu najwyższym dostają jeszcze bonusowe „e” – inaczej trudno byłoby je wymówić 🙂 :

 • interessant – interessanter – am interessantesten
 • leicht – leichter – am leichtesten
 • schlecht – schlechter – am schlechtesten
uwaga
Przymiotnik groß jest wyjątkiem. Pomimo, że kończy się na „ß” nie dostaje dodatkowego „e” w stopniu najwyższym: groß – größer – am größten

Stopniowanie przymiotników nieregularnych

Grupa piąta z tabeli powyżej to przymiotniki, które stopniują się nieregularnie:

 • gern – lieber – am liebsten
 • gut – besser – am besten
 • viel – mehr – am meisten
 • hoch – höher – am höchsten
 • nah – näher – am nächsten

A jak powiedzieć np. idę z tym najwyższym mężczyzną? Zajrzyj do lekcji o odmianie przymiotnika w niemieckim.

Stopniowanie przymiotnika niemiecki – najważniejsze informacje w skrócie

 • Stopniowanie przymiotnika jest potrzebne, jeśli chcesz coś ze sobą porównać.
 • Każdy przymiotnik ma w tym celu stopień równy, wyższy (Komperativ) oraz najwyższy (Superlativ)
 • Stopień wyższy przymiotnika  tworzy się poprzez dodanie do przymiotnika końcówki „-er
 • Stopień najwyższy przymiotnika  tworzy się poprzez dodanie do przymiotnika końcówki „-ste

Ćwiczenia na stopniowanie przymiotnika

Chcesz poćwiczyć stopniowanie przymiotnika w praktyce? Tutaj znajdziesz interaktywne ćwiczenia na stopniowanie przymiotnika.

Wasze najczęściej zadawane pytania o stopniowanie przymiotników

Jak stopniuje się przymiotniki w niemieckim?

Stopień wyższy przymiotnika tworzy się, dodając do niego końcówkę -er. W stopniu najwyższym dodaje się końcówkę –ste/-sten, a przed nim wstawia się rodzajnik lub słówko „am”, np.: schön – schöner – am schönsten albo „der schönste Hund”. W niektórych przymiotnikach dochodzi też przegłos (umlaut), np. hoch – höher – am höchsten lub groß – größer – am größten.

Jak stopniuje się przymiotnik „gut”?

Przymiotnik „gut” należy, tak jak i np. „viel”, „gern” i kilka innych, do przymiotników, których forma w stopniu wyższym brzmi zupełnie inaczej niż w stopniu podstawowym, czyli: gut – besser – am besten, viel – mehr – am meisten, gern – lieber – am liebsten.

Jakie są wyjątki w stopniowaniu przymiotników?

W niektórych przymiotnikach w stopniu wyższym odpada „e”, np. dunkel – dunkler – am dunkelsten.W przymiotnikach z końcówką –er i samogłoską przed tą końcówką też odpada „e” w stopniu wyższym, np. teuer – teurer – am teuersten. Do niektórych przymiotników dochodzi umlaut, np. alt – älter – am ältesten. Przymiotniki kończące się na: d, t, s, ß, z, x dostają dodatkowe „e” w stopniu najwyższym, np. interessant – interessanter – am interessantesten.

Problem z gramatyką niemiecką?

Z moim innowacyjnym Kursem Mistrza Gramatyki zrozumiesz gramatykę tak szybko i prosto, jak nigdy dotąd. 

Anna
Print Friendly, PDF & Email
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (25 votes, average: 3,32 out of 5)
Loading...

Dodaj komentarz