Odmiana czasowników w niemieckim

W tej kategorii znajdziesz odmianę (czyli koniugację) najważniejszych czasowników niemieckich. Zobaczysz jak odmieniają się przez osoby i czasy najbardziej popularne:
  • czasowniki regularne (inaczej: słabe)
  • nieregularne (inaczej: mocne)
  • modalne (dürfen, können, mögen, sollen, müssen, wollen)
  • posiłkowe (haben, sein i werden)
Czasowniki regularne odmieniają się według określonego schematu, natomiast nieregularnych trzeba nauczyć się na pamięć. Nie jest ich wprawdzie dużo (około 200),  ale są za to bardzo często używane. Przy każdej odmianie znajdziesz przykładowe zdania z użyciem danego czasownika. Jeśli jesteś osobą początkującą lub chcesz się nauczyć tylko najpotrzebniejszych wiadomości - naucz się odmiany czasownika w Präsens, Präteritum oraz Perfekt.